Overeenkomst periodiek schenken

Stappen
Stap 1|7 Informatie periodiek schenken

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor alle kinderen en jongeren met een handicap in Nederland; ongeacht of zij een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap hebben. We helpen hen om zo veel mogelijk een eigen leven op te bouwen. Daar ben je vaak nog niet mee klaar op je 18e. Daarom zijn we er voor jongeren tot 30 jaar. Wij helpen ook de mensen om hen heen, zoals ouders of verzorgers. Zij spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind en kunnen daarbij vaak wel een steuntje in de rug gebruiken.

Kijk voor meer informatie op https://www.nsgk.nl/hoe-kan-ik-helpen/schenken/.

Met een periodieke schenkingsovereenkomst steunt u De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind jaarlijks met hetzelfde bedrag voor minimaal 5 jaar. U kunt de betalingen ieder jaar volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. Een periodieke schenking moet zijn vastgelegd in een overeenkomst. Dat kan eenvoudig door dit formulier in te vullen en online te ondertekenen. U ontvangt daarna direct een ontvangstbevestiging per email.